ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.kotsovos.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα της εισαγωγικής εμπορικής επιχείρησης υδραυλικού εξοπλισμού με διακριτικό τίτλο «ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στη διεύθυνση Λ. Καραμανλή 118 Αχαρναί, τκ. 13678, (Α.Φ.Μ.: 095556755 / ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ). Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην εν λόγω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

H εταιρία ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΕ αναφορικά με τα υπό παρουσίαση στην ιστοσελίδα της προϊόντα, δεσμεύεται όχι μόνο ως προς την εγκυρότητα των βασικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με αυτά, αλλά και ως προς την ποιότητα, πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Η ακρίβεια των στοιχείων όπως αυτά εμφανίζονται στον ιστότοπο της Εταιρίας, διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό υπό την επιφύλαξη τυχόν λαθών, τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης που έχουν προκύψει ακούσια ή εκ παραδρομής.

Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα www.kotsovos.gr ενέχει χαρακτήρα ενημέρωσης προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, με σκοπό την υποβολή μελλοντικής πρότασης κατάρτισης σύμβασης και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση από την πλευρά της Εταιρίας για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων στην ιστοσελίδα της προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους εφόσον αυτή είναι αναγκαία ως μέρος κατάρτισης σύμβασης. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους επισκέπτες κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα και σχετίζονται αποκλειστικά είτε με την εύρυθμη λειτουργία και συμβατότητα της δικής τους υποδομής είτε με πράξεις ή παραλείψεις τρίτων με την μορφή μη επιτρεπόμενης παρέμβασης σε πληροφορίες ή /και υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.kotsovos.gr υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους. Αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της Εταιρίας για αποστολή, δημοσίευση και για μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο και υπό αυτή του την ιδιότητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου όπως, εσωτερικές, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας, περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων καθώς και περιεχομένου που ηθελημένα ή αθέλητα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης και διακοπής της λειτουργίας της εν λόγω ιστοσελίδας. Η επίσκεψη πρέπει να πραγματώνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Ο επισκέπτης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και να οδηγήσουν στη δυσλειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρίας επηρεάζοντας ή θέτοντας σε κίνδυνο τις παρεχόμενες εξ αυτού υπηρεσίες και προκαλώντας παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρίας.

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, τις οποίες αυτοβούλως μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρίας για να:
• Βελτιώνουμε τα προϊόντα μας και την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.
• Επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
• Χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές της Εταιρίας.
Δε διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό έκτος από αυτούς που κατηγορηματικά αναφέρονται στην εν λόγω Δήλωση ή στην Πολιτική Απορρήτου. Ούτε κάνουμε διαθέσιμα τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα άτομα για να επικοινωνήσουν μαζί σας για σκοπούς marketing ή διαφημιστικούς.

Διατηρείτε το νόμιμο δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στο Αρχείο μας, καθώς και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Ο ταχύτερος, απλούστερος και πιο βολικός τρόπος για να εφαρμόσετε τα δικαιώματα αυτά είναι να διαγραφείτε από τη λίστα του newsletter οποτεδήποτε θελήσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου για να ενημερωθείτε εκτενέστερα αναφορικά με τα Δικαιώματά σας.

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση αυστηρά από ενήλικες, επισκέπτες που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε εν αγνοία μας συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση gdpr@kotsovos.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για την ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΕ ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για την ασφάλεια και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της Εταιρίας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε, ώστε να γνωρίζετε τι προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Εταιρία, το σκοπό επεξεργασίας τους, την κατηγορία των αποδεκτών, την ασφάλεια όσον αφορά τον εταιρικό ιστότοπο της Εταιρίας και τα δικαιώματα που διατηρείτε. Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς. Οι όροι “εμείς” και “Εταιρία” αναφέρονται στην εταιρία με διακριτό τίτλο «ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στη διεύθυνση Λ. Καραμανλή 118 Αχαρναί, Τ.Κ. 13678, (Α.Φ.Μ.: 095556755 / ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ). Η εν λόγω Δήλωση έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ( ΕΕ 2016/679), του οποίου η υποχρεωτική εφαρμογή έχει οριστεί για τις 25 Μαΐου 2018. Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να αποδοθεί στο πρόσωπό σας. Για παράδειγμα πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.

Αρχείο Δεδομένων:

Κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.

Επεξεργασία Δεδομένων:

Κάθε εργασία που εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η διασύνδεση, η δέσμευση, η διαγραφή, η καταστροφή.

Προσωπικά Δεδομένα: Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η Εταιρία θα χρειαστεί προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη (email, όνομα χρήστη) μόνο όταν προχωρήσει σε εγγραφή στο newsletter της Εταιρίας προκειμένου να ενημερώνεται για τα νέα μας προϊόντα και προσφορές.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά προϊόντων: Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας ή επωνυμία της επιχείρησή σας, επάγγελμα ή κύρια δραστηριότητα της επιχείρησή σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, περιοχή/πόλη, τκ.) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παράλληλα ενδέχεται να ζητήσουμε προαιρετικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού στην περίπτωση που απατηθεί άμεση επικοινωνία μαζί σας.

Δεδομένα παραστατικών: Στην περίπτωση που επιθυμείτε τιμολόγιο χρειαζόμαστε την επωνυμία της εταιρίας σας, επάγγελμα/κύρια δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα της επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας, ενώ στην περίπτωση της απόδειξης λιανικής θα απαιτηθεί ενημέρωση για ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και περιοχή παράδοσης, τηλέφωνο επικοινωνίας και προαιρετικά μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία, κρίνονται και από τις δυο πλευρές απαραίτητα και αναγκαία. Οι πελάτες μας, συναινούν στη δημιουργία αρχείου, στη συλλογή, στην επεξεργασία και στη διατήρηση των ως άνω προσωπικών δεδομένων προς εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας (πχ. λήψη, εκτέλεση, τιμολόγηση, αποστολή παραγγελίας και ενημέρωση του πελάτη). Διατηρείτε το δικαίωμα αντίρρησης ή ανάκλησης της συναίνεσης.

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε — για παράδειγμα, επικοινωνώντας μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς ή αν εγγραφείτε ως πελάτες των προϊόντων και υπηρεσιών της ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΕ. Η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρηση, προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να δηλώσετε τα αληθή προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από το www.kotsovos.gr συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και την χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί (α) η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε είτε μέσω του εταιρικού ιστότοπου, είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω fax, ή μέσω του φυσικού καταστήματος της Εταιρίας, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους και η συνακόλουθη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, στα πλαίσια εκτέλεσης, αποστολής και τιμολόγησης παραγγελιών υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, (β) η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρία ιδιαίτερα είτε μέσω του www.kotsovos.gr ή μέσω newsletter, ή μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου (γ) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και η διευκόλυνση της διαδικασίας παραγγελίας, με σκοπό την ευκολία του χρήστη ή/και η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.
Η Εταιρία μπορεί να ζητήσει από εσάς να της παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή/και σχετικών προσφορών και ανακοινώσεων. Επίσης, να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως για παράδειγμα την εγγραφή σας στο newsletter, θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.
Συνοπτικά, η Εταιρία ζητάει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να:
• Βελτιώνουμε τα προϊόντα μας και την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.
• Επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
• Χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τη διαβίβαση των πληροφοριών που έχετε παραγγείλει ή έχετε προσπαθήσει να παραγγείλετε από το φάσμα των προϊόντων της Εταιρίας.
• Σας προμηθεύσουμε προϊόντα που έχετε ζητήσει από εμάς.
• Χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές της Εταιρίας.

Τα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρία μας μέσω της δημιουργίας λογαριασμού, διατηρούνται από εμάς καθ’ όλη την διάρκεια που είναι ενεργός ο λογαριασμός σας. Στην περίπτωση που αιτηθείτε την διαγραφή του λογαριασμού σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας εφόσον δεν παρίσταται άλλη νομική υποχρέωση. Στην περίπτωση πελάτη λιανικής ο οποίος διατηρεί καρτέλα πελάτη και δεν χρησιμοποιεί καθόλου τον λογαριασμό του για ένα χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαγραφή των δεδομένων του και παύση χρήσης αυτών εφεξής, εφόσον δε συντρέχει άλλη νομική υποχρέωση. Σε περίπτωση εμπορικής συναλλαγής με την επιχείρησή μας θα διατηρούμε τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών εκτός αν η νομοθεσία προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την Εταιρία μας, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση gdpr@kotsovos.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρία μας μέσω του www.kotsovos.gr, μέσω email, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, μέσω FAX, ή μέσω της παρουσίας σας στο φυσικό κατάστημα της Εταιρίας, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EE 2016/679) και οποιουδήποτε νεοτέρου ή παλιότερου εν ισχύ νομοθετικού πλαισίου.
Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:
• Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
• Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Θα συμπληρώσουμε ατελή δεδομένα εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας.
• Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
• Δικαίωμα περιορισμού των προσωπικών δεδομένων σας: Δικαιούστε να εξασφαλίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης,
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εφόσον το επιθυμείτε.
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

Η Εταιρία δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρία ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με συνεργαζόμενες προς εκείνη εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών (πχ. courier, μεταφορικές εταιρείες), προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας, στην υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας όπου αυτό απαιτείται επιπροσθέτως. Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:
• η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
• στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα.
• η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
• χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη.
• υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους.
Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς εκτός Εταιρίας.
Η Εταιρία μας ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της Εταιρίας και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, χωρίς όμως να υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα κοινοποίησής τους σε τρίτους. Η Εταιρία χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους στην παρούσα Δήλωση αναφερθέντες σκοπούς.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων (text files) που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) και περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν στο διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεστε να απομνημονεύει τις πληροφορίες που θα κάνουν την χρήση του πιο αποτελεσματική και χρήσιμη για εσάς. Το www.kotsovos.gr χρησιμοποιεί cookies ανάλυσης (cookies analytics) τα οποία μας επιτρέπουν να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας. Τα εν λόγω cookies του www.kotsovos.gr συλλέγουν μόνο ανώνυμες πληροφορίες και όχι προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη.

Στο βαθμό που χρησιμοποιούμε δεδομένα για έναν σκοπό, ο οποίος, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις απαιτεί την συγκατάθεσή σας, πάντα θα σας ζητάμε τη ρητή άδειά σας. Η άδεια που χορηγείται μια φορά θα μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Σας παρακαλούμε για την κατανόησή σας, ότι η εφαρμογή της αντίρρησης/ανάκλησης της συγκατάθεσή σας μπορεί να απαιτεί κάποιο χρόνο για τεχνικούς λόγους και ότι μπορεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς εν τω μεταξύ. Για τους σκοπούς ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ή της αντίρρησής σας αρκεί μια απλή κοινοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@kotsovos.gr.

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από την Εταιρία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση gdpr@kotsovos.gr.