ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ & ΛΕΥΚΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ RANDOM (PPR)