ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ, ΦΛΟΤΕΡ – ΦΟΥΣΚΕΣ