Η ΚΟΤΣΟΒΟΣ Α.Ε. ακολουθεί διεθνή πρότυπα πιστοποίησης επενδύοντας διαρκώς τόσο στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, όσο στη βελτίωση της εταιρικής της οργάνωσης και λειτουργίας αλλά και στην παροχή ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η εταιρία μας επιθεωρήθηκε επιτυχώς με πολλαπλή ταυτόχρονη πιστοποίηση βάσει των νέων εκδόσεων των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 45001:2018.

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του ISO 9001:2015:

“Προμήθεια, Εμπορία Υδραυλικού Εξοπλισμού & Συστημάτων Θέρμανσης”

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του ISO 45001:2018:

“Υγεία & ασφάλεια στην εργασία.”

         

Ακολουθώντας την απαιτητική προσέγγιση της πολλαπλής πιστοποίησης, η εταιρία μας είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το έργο της είναι συνεχώς εναρμονισμένο με τις πολιτικές και το όραμά της τόσο σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, όσο και σε ζητήματα υγείας & ασφάλειας στο χώρο της εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παναγιώτης Κοτσοβός, Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΟΤΣΟΒΟΣ Α.Ε., δήλωσε:

«Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η βελτίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, αποτελεί στρατηγική επιλογή της εταιρίας για τη διασφάλιση και βελτίωση τόσο των προϊόντων, όσο και των υπηρεσιών της. Η ΚΟΤΣΟΒΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται προς τους εξωτερικούς συνεργάτες της για τη διαρκή ικανοποίηση των αναγκών τους, μέσα από ένα δομημένο, ελεγχόμενο σύστημα εταιρικής λειτουργίας και προς τους εργαζόμενους της εταιρίας για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Η Διοίκηση της εταιρίας θα συνεχίσει να επενδύει και να αποτελεί αρωγό προγραμμάτων εξέλιξης και βελτίωσης της εταιρίας»