ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Το Ανθρωπινό Δυναμικό της ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΕ αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα της μακρόχρονης και επιτυχημένης παρουσίας της στο χώρο. Επιδίωξή μας είναι να εντοπίζουμε, να προσελκύουμε και να διατηρούμε τους ικανότερους υποψηφίους και εργαζομένους, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση ότι θα τους παρέχουμε τα εφόδια και τα κίνητρα να εξελιχθούν επαγγελματικά μαζί μας.

Η ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΕ αναζητάει φιλόδοξα, ταλαντούχα, δυναμικά, ανερχόμενα και έμπειρα στελέχη στους τομείς:
α) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας(logistics)

β) Πωλήσεων & Marketing

γ) Διοίκησης, Οικονομίας & Λογιστικής

δ) Γραφιστικής

ε) Δικτύων & Υπολογιστών,

με στόχο να τους προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες, βασιζόμενη στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζομένους.

Η εταιρία μας παρέχει ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης, στο οποίο οι προοπτικές αναγνώρισης και εξέλιξης εξαρτώνται αποκλειστικά από την απόδοση του κάθε εργαζομένου. Η εκπαίδευση και η συνεχής προσωπική εξέλιξη των συνεργατών μας αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΕ, που θα συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.
Ελάτε στην Ομάδα μας!

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στο όραμα της ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΕ, σας προσκαλούμε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
cv@kotsovos.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, HR POLICY NOTICE

Η ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΕ δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει την ιδωτικότητά σας. Αυτή η ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, καθορίζει τη βάση στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς (απαντώντας σε αναρτημένες από την Εταιρία αγγελίες θέσεων εργασίας) ή που μας παρέχετε, υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς αποκλειστικά σε σχέση με τη διαδικασία προσλήψεων που ακολουθεί η Εταιρία. Οι όροι “εμείς” και “Εταιρία” αναφέρονται στην Εταιρία με διακριτό τίτλο «ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στη διεύθυνση Λ. Καραμανλή 118, Αχαρναί Τ.Κ. 13678, (Α.Φ.Μ.: 095556755/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ). Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω έγγραφο προκειμένου να ενημερωθείτε και να κατανοήσετε τις πρακτικές που ακολουθεί η Εταιρία, αναφορικά με τη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διαδικασία των προσλήψεων. Πέραν των συγκεκριμένων διατάξεων που ισχύουν για την συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της διαδικασίας προσλήψεων, ισχύει ξεχωριστά η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό της.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών:
• Πληροφορίες που παρέχετε όταν υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βιογραφικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοπροσώπως σε συνεντεύξεις ή/και με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.
• Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους υπόχρεους), άδεια παραμονής-εργασίας και στοιχεία διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, πληροφορίες του εκπαιδευτικού σας επιπέδου, πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό απασχόλησής σας και της επαγγελματικής σας εμπειρίας, πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες.
• Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορούμε να διατηρήσουμε ένα αρχείο αυτής της αλληλογραφίας.
Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στην Εταιρία, αποδέχεστε τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία τους.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται αποκλειστικά στη συναίνεσή σας, την οποία μας παρέχετε ρητώς δια της υποβολής αιτήσεώς σας για την κάλυψη της θέσης εργασίας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Για να εξετάσουμε την αίτησή σας σχετικά με την κάλυψη της θέσης εργασίας για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.
• Για να εξετάσουμε την αίτησή σας σε σχέση με άλλες πιθανές θέσεις εργασίας στην εταιρία μας.
• Να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης.
• Για να εμπλουτίσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς από τρίτους παρόχους δεδομένων (πχ. kariera, skywalker).
• Να βρούμε τους κατάλληλους υποψηφίους για να καλύψουμε τις θέσεις εργασίας μας.

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφαλή φύλαξη όλων των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας απώλειας των προσωπικών δεδομένων ή για τη χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε όσους έχουν επιχειρησιακή ανάγκη πρόσβασης στα δεδομένα σας. Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας θα το κάνουν μόνο με εξουσιοδοτημένο τρόπο και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μεταδίδονται μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, επομένως οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταφέρονται εκτός ΕΕ, δεν προωθούνται σε τρίτους. Παραμένουν ως αρχεία στα συστήματα που διατηρεί η Εταιρία (υπολογιστής, server).

Η Εταιρία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τυχόν συνημμένα αρχεία που μας έχετε αποστείλει, όπως βιογραφικό για ένα (1) έτος για τυχόν μελλοντική σας πρόσληψη από την Εταιρία μας. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα μέσω γραπτής ενημέρωσης να αιτηθείτε οιαδήποτε στιγμή τη διαγραφή τους νωρίτερα από το ως άνω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων, έχετε πολλά σημαντικά δικαιώματα. Συνοπτικά:
• την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ορισμένες άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορούν να παρασχεθούν βάσει των οριζόμενων του ΓΚΠΔ.
• να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν λάθη στις πληροφορίες που διαθέτουμε.
• να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε ορισμένες περιπτώσεις.
• να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και να έχετε το δικαίωμα να μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους σε ορισμένες περιπτώσεις.
• να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ.
• να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε:
• επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας,
• θα πρέπει να έχουμε αρκετές πληροφορίες για να σας αναγνωρίσουμε,
• θα πρέπει να έχουμε την απόδειξη της ταυτότητας και της διεύθυνσής σας, και
• ενημερώστε μας σχετικά με τις πληροφορίες που σχετίζονται με το αίτημά σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από την Εταιρία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση gdpr@kotsovos.gr.